BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 1.5 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:87c95dd844eb5d146531a0aea3ca7c24 CATEGORIES:Велосипед SUMMARY:Велотур фортецями Слобожанщини LOCATION: DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:

alt

Регламент проведення велотуру

“TOURdeFORT 2021_осінь”

alt

1.Загальна частина

Ос новні завдання велотуру – розвиток туризму на Слобожанщині, популяризація з дорового способу життя, активного відпочинку та екологічно чистого виду тра нспорту. Захід не є змаганням. Головне – отримати драйв від мандрівок на ве лосипеді, задоволення від спілкування з однодумцями, втомитися фізично й ві дпочити душею.

Велотур передбачає дві дистанці ї на вибір:

Основна дистанція ~ 75 к м, передбачає о днодений веломаршрут по 3х фортецях.

 Долаючи маршрут ми побачимо багато цікавих локацій, в тому числи 3 фортеці Українсь кої оборонної лінії (Олексіївська, Михайлівська, Слобідська), що збереглися до наших часів. Випробуємо себе на міцність та візьмемо участь у цікавих т а пізнавальних квестах на привалах. Учасники повинні забезпечити себе справ ними велосипедами та велошоломами.

Коротка дистанція: 40 км, доступна для всіх бажаючих з базовим рівнем підготовки. Це одно денний маршрут, що передбачає відвідування Олексіївської та Михайлівської ф ортець, а також історичних локацій вздовж річки Берека. Тим не менш, адеква тно оцінюйте свої можливості, та можливості свої близьких.

Старт та фініш обох дистанцій в Олексіївській фортеці, фініш в селищі Біляївка.

2.Місце та строки проведенн я

2.1. Дата проведення: 19 вересня 2021 року.

2.2. Місце старту: м. Первомайський, Олексіїв ська фортеця, Харківської області. 

Місце фіні шу: сел.Біляївка (ст. Біляївка, Південної Залізниці), Харківська область (1 5 км від м.Первомайський)

3.Програма заходу

9:00 – 9:45 – збір учасників велотуру в Олексі ївській фортеці (м.Первомайський, Харківська область).

10:00 – старт велотуру.

До 16-00 годи ни фініш в селище Біляївка учасників велотуру на 40 км (16-30 – від’їзд електропоїздом в сторону Харкова)

До 18:00 – години фініш в селище Біляївка учасників велотуру на 75 км. (Е лектропоїзд з Біляївки в сторону Харкова о 18-32 та 21-37 год)

4.Реєстрація учасників та стартові внески

4.1. Реєстрація на велотур за посиланням в кінці Регламенту< /span>

4.2 З нагоди фестивалю «Олексіївська фортеця» та дня міста Первомайський, участь в велотурі безкоштовна

5.Регламент руху по маршрутах:

5.1. Кож ному учаснику потрібно мати при собі пляшку, щоб мати можливість поповнюват и запаси води. Наявність необхідного запасу води для підтримки сил на диста нції – це особистий обов'язок кожного учасника велотуру.

< p> 5.2. Незважаючи на те, що маршали будуть мати мінімальний набір для ремонту велосипедів, кожен учасник велотуру несе відповідальність за те хнічний стан власного велосипеду та має бути готовим до подолання несподіва нок та поломок у дорозі.

5.3. Зупинки: зробити селфі, попити, перекусити та ін. плануються на кожній фортеці або запланов аних локацій. Якщо вам треба зупинитись, або у вас щось трапилось - повідом ляєте про це маршала, волонтера, або будь-кого з організаторів у машині суп роводження.

Рухаючись у групі дотримуйтесь пра вил безпеки, зберігайте дистанцію, не робіть різких маневрів, гальмувань, т а ін.

5.4 Велотур буде супроводжувати машину с упроводу від організаторів. На привалах (Михайлівська та Слобідська фортеці ) організатори забеспечують учасників питною водою та легким перекусом. В к ожній групі на кожній дистанції будуть маршали, які проведуть групи по марш рутах.

6.Допуск до участі у велотурі

6.1. До участі у велотурі допускаються особи віком 16 років і старше. Особи, які не досягли 16-ти річного віку, допускаються до участі у за умови присутності хоча б одного з батьків/опікунів.

6.2. Участь у велотурі можуть взяти особи з досвідом пере сування на велосипеді по пересіченій місцевості, зі справним велосипедом. З а стан та справність велосипеда кожен учасник несе особисту відповідальніст ь.

6.3. Кожен учасник перед виходом на дистанц ію повинен мати:

 • справний, перевірений велосипед
 • мінімальний ремонтний набір (в т .ч. латки для камер, або запасна камера)
 • ф лягу для води
 • рюкзачок або зручну сумку дл я особистих речей першої необхідності
 • голо вний убір
 • велошолом
 • заряджений телефон (з записаним номером телефону організатору)
 • гарний настрій!

6.4 Додатково для учасників учасники довгої дистанції потрібно мати :

 • ліхтарик (рекомендовано)
 • вуглеводний перекус за бажанням (пункти перекусу, попо внення води передбачені на кожній фортеці) Також вдовж траси велотуру можут ь бути крамниці

< span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7.Особиста відповідальн ість

Участь у велотурі може бути потенційно н ебезпечною. Кожен учасник особисто відповідає за технічний стан свого велос ипеда, стан свого здоров’я, свої дії, а також адекватність поведінки під ча с подорожі. У випадку отримання учасником травми внаслідок нещасного випадк у, своєї помилки при керуванні велосипедом або такої помилки іншим(и) учасн иком(и) перегонів, технічної несправності велосипеда або через стан здоров’ я, такий учасник несе персональну відповідальність за наслідки можливої тра вми і пошкодження свого велосипеда або екіпіровки тощо. У випадку травми уч асника, інший учасник перегонів, що виявився поруч, зобов’язаний надати пос траждалому першу допомогу, посприяти евакуації, якщо вона є потрібною.

8.Порядок проходження дистанції

На кожному маршруті будуть працювати два маршали, які здійснюв атимуть супровід груп по дистанції та забезпечуватимуть необхідний швидкісн ий режим, зручний для більшості учасників.

Кож ен учасник має дотримуватись швидкісного режиму групи, якщо бажає розрахову вати на підтримку та супровід маршалами.

Під ч ас проходження дистанції забороняється:

 • засмічення навколишнього середовища;
 • пере сування на велосипеді без шолому;
 • припинят и участь, змінювати напрямок без повідомлення про це рішення організаторам.

9.Форс-мажор

9.1. У разі виникнення обставин непереборної сили (погодних, соціальни х, політичних, карантинних обмежень тощо), таких, через які проведення вело туру може стати небезпечним/неможливим – маршрут й/або дата заходу можуть б ути змінені, або проведення заходу може бути припинено.

 

10.Логістика:

 • Прої зд до місця старту можливий електропоїздом Південної залізниці до станції Л ихачове, як від станції Харків - Південний вокзал, так і від станції Лозова або власним транспортом.
 • Розклад руху еле ктропоїздів може змінюватись, тому звертайте увагу на актуальний розклад на передодні.
 • Власне авто на період велотуру можна розмістити на платних автопарковках, що є в наявності в місті.

 

11.Загал ьні питання:

Для успішного проходження дистан ції вам знадобиться: власне бажання, підкріплене мінімальною фізичною підго товкою, справний велосипед, запас води, головний убір від сонця. Бажано, на явність велошолому, велоаптечки.

Транспортуван ня власних речей учасників в машині супроводу в одноденому велотурі не пере дбачене

Діти, можуть приймати участь тільки на короткій дистанції тільки у супроводі батьків.

У будь-якому разі ваша безпека – це, насамперед, ваша відповідальність. Т ому віднесіться до підготовки сумлінно.

Реглам ент може бути доповнено в разі необхідності

alt

Мапа велотуру 70 км

Мапа велотуру 40 км

< a href="https://triathlon.com.ua/rus/?option=com_chronoforms&chronoform=tou rdefort_registration&event=submit">alt

CONTACT:0501920519 DTSTAMP:20211027T192909Z DTSTART:20210919T070000Z DTEND:20210919T205959Z SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR