BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 1.5 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:8fafba6182b9be04ca159ed99b7be489 CATEGORIES:Велосипед SUMMARY:TOUR de FORT 2021 LOCATION: DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:

alt

Сайт велотуру

Регламент проведення велотуру “TOURdeFORT 2021”
Зага льна частина
Основні завдання в елотуру – розвиток туризму на Слобожанщині, популяризація здорового способу життя, активного відпочинку та екологічно чистого виду транспорту. Захід н е є змаганням. Головне – отримати драйв від мандрівок на велосипеді, задово лення від спілкування з однодумцями, провести 3 літні ночі у наметі, скушту вати смачну їжу виготовлену на вогнищі, втомитися фізично й відпочити душею .
 
< span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Велотур передбачає дві дистанції на вибір: 
Основна дистанція ~ 400 км, передбачає чотири ходових дні з трьома ночівлями біля водойм у мал ьовничих місцях Харківщини.  Долаючи маршрут ми побачимо багато цікавих лок ацій, в тому числи всі десять фортець Української оборонної лінії, що збере глися до наших часів, випробуємо себе на міцність та візьмемо участь у ціка вих та пізнавальних квестах на привалах. Учасники повинні забезпечити себе кемпінговим спорядженням, справними велосипедами та велошлемами.
За узгодженням з організаторами, учасники можуть д оєднатися або припинити подолання дистанції на одній із проміжних локацій. 
Коротка дистанція - фан-райд- 40 км, до ступна для всіх бажаючих з мінімальним рівнем підготовки, в тому числі діте й. Це одноденний маршрут, що передбачає відвідування Олексіївської фортеці та інших цікавинок та історичних локацій Первомайщини. Тим не менш, адекват но оцінюйте свої можливості, та можливості свої близьких.
 
Старт та фініш обох дистанцій у місті Перв омайський Харківської області.
 
Місце та строки проведення
2.1. Дата проведення: з 30 липня по 2 серпня 2021 року.
2.2. Місце старту та фінішу: м. Первомайський, Ха рківської області.
Програма заходу
День 1< /div>
10:00 – 12:00 – реєстрація учасників довгої дистанції, здача багажу та отримання стартових пакетів.
12:00 – старт 1-го етапу велотуру.
До 19:00 – прибуття у табір (перша ночівля на узбережжі Сіверського Донця, біля с. Левківка Ізюмського району)
19: 00 – вечеря.
20:00 – відпочинок та розва ги.
На цій локації можуть доєднатися ті учасники, що, за попереднім узгодженням з організаторами, вирішили стартува ти меншу дистанцію.
 
День 2
08:00 – сніданок.
09:00 – старт 2-го етапу велотуру.
протягом  дня - відвідування п’яти фортець Украї нської лінії, зупинки на перекуси та поповнення води.
< div> До 19:00 – прибуття у табір ( ночівля в м. Первомайський, зон а відпочинку Сиваш, узбережжя Сиваського ставу).
19:00 – вечеря (шашлик-пати).
2 0:00 – відпочинок та розваги.
 
День 3
08:00 – сні данок.
09:00 – старт 3-го етапу велотуру . (спільний для основної та короткої дистанції)
Відвідування наступних п’яти фортець, зупинки на перекуси та поповн ення води.
До 19:00 – прибуття у табір ( ночівля на узбережжі р. Берестовая, біля міста Красноград)
19.00 - нагородження, вечеря.
На цій локації можуть залишити велотур ті учасники, що запланували подолати меншу дистанцію.
 
День 4 
08:00 – сніда нок.
09:00 – старт 4-го етапу велотуру.< /span>
протягом дня - відвідування Солоного озе ра, купання, зупинки та перекуси, поповнення води.
До 17.00 - прибуття у м. Первомайський, видача багажу, від’їзд у часників.
 
Реєстра ція учасників та стартові внески
4.1. Реєстрація учасників здійснюється за посиланням https://forms.gle/g8fNBWqh6JoVyNSw5
з 07.06.2021 по 18.07.2021 року.
4.2. Сума стартового внеску основної дистанції зале жить від дати оплати. Стартовий внесок покриває витрати на організацію табо рів, брендовані сувеніри(бандана-баф, футболка, пам’ятний знак про проходже ння велотуру, ін.), харчування (3 вечері + 3 сніданки, та перекуси на диста нції), перевезення багажу, супроводження маршалів та інші організаційні вит рати та становить:
07.06.2021 – 04.07.20 21 – 1500 грн.
05.07.2021 – 11.07.2021 – 1600 грн.
12.07.2021 – 18.07.2021 – 170 0 грн.
4.3. Стартові внески поверненню н е підлягають.
4.4. Учасники при реєстрац ії можуть узгодити можливість долучитися/покинути велотур на одному із пром іжних пунктів, в такому разі учаснику може бути надана знижка від суми стар тового внеску зазначеному в п.4.2. із розрахунку 200 грн/день. Якщо ви план уєте скористатися цією можливістю, вкажіть це в реєстраційній формі.
 
< span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Регламент руху по маршр утах:
5.1. Кожному учаснику пот рібно мати при собі пляшку, щоб мати можливість поповнювати запаси води. На явність необхідного запасу води для підтримки сил на дистанції – це особист ий обов'язок кожного учасника велотуру.
5.2. Незважаючи на те, що маршали будуть мати мінімальний набір для ремонту велосипедів, кожен учасник велотуру несе відповідальність за технічний ста н власного велосипеду та має бути готовим до подолання несподіванок та несп равностей у дорозі.
5.3. Зупинки: зробит и селфі, попити, перекусити та ін. плануються на кожній фортеці або заплано ваних локацій. Якщо вам треба зупинитись, або у вас щось трапилось - повідо мляєте про це маршала, волонтера, або будь-кого з організаторів у машині су проводження.
Рухаючись у групі дотримуйт есь правил безпеки, соблюдайте дистанцию, не робіть різких маневрів, гальму вань, та ін.
 
Допу ск до участі у велотурі
6.1. До участі у велотурі допускаються особи віком 18 років і старше. Особи, які н е досягли 18-ти річного віку, допускаються до участі у за умови присутності хоча б одного з батьків/опікунів. 
6.2. Участь у перегонах можуть взяти особи з досвідом пересування на велосипеді по пересіченій місцевості, зі справним велосипедом. За стан та справність велосипеда кожен учасник несе особисту відповідальність.
6.3. Кожен учасник перед виходом на дистанцію повинен мати :
справний, перевірений велосипед
мінімальний ремонтний набір (в т.ч. латки для камер, або запасна камера)
флягу для вод и
рюкзачок або зручну сумку для особисти х речей першої необхідності
головний убі р (для учасників довгої дистанції входить в стартовий пакет)< /div>
велошлем
заряджений телефон (з записаним номером телефону організатору)
гарний настрій! )
6.4 Додат ково для учасників учасники довгої дистанції потрібно мати:
кемпінгове спорядження (намет (можна розраховувати на д екількох учасників), спальник, каремат)
особисті речі для біваку (зручний одяг по погоді та з урахуванням особливос тей ночівлі на відкритому повітрі)
засоб и від комах, від загару, індивідуальні засоби гігієни, та лікарські засоби в разі необхідності
ліхтарик (рекомендов ано)
мінімальний набір особистого посуду (миска, ложка, кухоль)
вуглеводний пере кус за бажанням (пункти перекусу, поповнення води передбачені протягом кожн ого дня)
 
Особиста відповідальність
Участь у вело турі може бути потенційно небезпечною. Кожен учасник особисто відповідає за технічний стан свого велосипеда, стан свого здоров’я, свої дії, а також ад екватність поведінки під час подорожі. У випадку отримання учасником травми внаслідок нещасного випадку, своєї помилки при керуванні велосипедом або т акої помилки іншим(и) учасником(и) перегонів, технічної несправності велоси педа або через стан здоров’я, такий учасник несе персональну відповідальніс ть за наслідки можливої травми і пошкодження свого велосипеда або екіпіровк и тощо. У випадку травми учасника, інший учасник перегонів, що виявився пор уч, зобов’язаний надати постраждалому першу допомогу, посприяти евакуації, якщо вона є потрібною.
 
Порядок проходження дистанції
На кожному маршруті будуть працювати два маршали, які здійснюватимуть супровід груп по дистанції та забезпечуватимуть необхідний швидкісний режим , зручний для більшості учасників.
Кожен учасник має дотримуватись швидкісного режиму групи, якщо бажає розраховува ти на підтримку та супровід маршалами.
П ід час проходження дистанції забороняється: 
засмічення навколишнього середовища; 
пересування на велосипеді без шолому; 
припиняти участь, змінювати напрямок без повідомлення про це рішення орга нізаторам.
 
Форс-м ажор
9.1. У разі виникнення обс тавин непереборної сили (погодних, соціальних, політичних, карантинних обме жень тощо), таких, через які проведення велотуру може стати небезпечним/нем ожливим – маршрут й/або дата заходу можуть бути змінені, або проведення зах оду може бути припинено.
 
 Оплата
Інформація для оплати стартових внесків буде вам доступна відразу після реєстрації.
Важливо! Після оплати необхідно надіслати лист на поштову скриньку , де вказати:
Прізвище та ім’я учасника.
Прізвище та ім’я платника (як що платник і учасник різні особи).
День та час оплати.
Сума.
Логістика:
Проїзд до міс ця старту можливий електропоїздом Південної залізниці до станції Лихачове, як від станції Харків - Південний вокзал, так і від станції Лозова або влас ним транспортом.
< span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Розклад руху електропої здів може змінюватись, тому звертайте увагу на актуальний розклад напередод ні.
Власне авто на період велотуру можна розмістити на платних автопарковках, що є в наявності в місті.
Загальні питання:
Для успішного проходження дистанції вам знадобиться: власне бажання, підк ріплене мінімальною фізичною підготовкою, справний велосипед, запас води, г оловний убір від сонця. Бажано, наявність велошолому, велоаптечки.
Діти, можуть приймати участь тільки на короткій дистанції тільки у супроводі батьків.
У будь-якому разі ваша безпека – це, насамперед, ваша відповідальність. Тому віднесіться до підготовки сумлінно.
 
Контактний телефон голови оргкомітету 096 44 830 22
Регламент може бути доповнено в разі необхідності
 
 
 
DTSTAMP:20221207T170540Z DTSTART:20210730T070000Z DTEND:20210802T140000Z SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR