BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 1.5 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:323bf075c61ca019f1e5f7a211f61189 CATEGORIES:Дуатлон SUMMARY:Слобожанський дуатлон "Біляївка" 2021 LOCATION: DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:

alt

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення 17-го Слобожанського дуатло ну «Біляївка» та забігу «Слобожанська миля».

1 . Мета та завдання.

1.1 Пропаганда і популяриз ація здорового і активного способу життя, залучення трудящих, молоді, дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, активного способу життя .

1.2 Популяризація дуатлону, як засобу компле ксного фізичного виховання і розвитку.

1.3 Вия влення найсильніших дуатлетів Харківського регіону, підвищення спортивної м айстерності кращих атлетів.

 

2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.

2.1 Дуатлон відбудеться 20 червня 2021 року в селищі Біляївка Лозівського району Харкі вської області.

2.2 Початок змагань о 12.00 го дині на стадіоні в сел. Біляївка.

2.3 Траса зм агань проходить вулицями сел. Біляївка, с. Суданка, с. Петрівка.

 

3. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ.

< span style="font-size:12px;">3.1 Організатор змагань комунальна установа Біляївський центр фізичн ого здоров’я населення «Спорт для всіх» в партнерстві зі Слобожанським спор тклубом «Стаєр-Атлон», за підтримки спонсорів.

3.2 Проведення змагань покладається на Оргкомітет та Суддівську колегію, з атверджену КУ БЦФЗН «Спорт для всіх» та ССК «Стаєр-Атлон».

3.3 Підготовку траси і організацію змагань здійснює Оргкомітет змагань. Голова Оргкомітету - Панов Є.О

3.4 Г оловний суддя змагань - Лишенко О.О.

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.

4.1 До участі запрошуютьс я всі бажаючі (чоловіки і жінки, діти), здатні за станом здоров'я подолати дистанцію і не мають від лікарів протипоказань до фізичних навантажень.

4.2 Попередня реєстрація на дуатлон здійснюється через форму сайту. Видача номерів учасників та дореєстрація буде здійснюват ися в день старту з 10.30 години на стадіоні селища  Біляївка.

 

5. ДИСТАНЦІЇ І ВІКОВІ ГРУПИ.

5.1 Змагання є особистими і проводяться на дистанціях:

Забіг «Слобожанська миля»:

- всі бажаючі (без визначення переможців) - 1750 метрів.

Дитячий дуатлон (Kids duathlon)(хлопчики, дівчатка):

- вікові групи до 12 років, 13-15 років: 2 км біг + 10 км велогонка + 2 км біг.

Крос-кантрі дуатлон (ХС- duathlon) (чоловіки, жінки)

- вікові групи 16 - 34 років, 35 + років: 6 км крос + 20 км велокрос + 2 км біг.

Естафетна крос-кантрі гонка (Relay duathlon)

- змішані команди з двох учасників. Долають дистанцію ХС-ду атлону по черзі.

 

6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.

10:30 - Початок реєстрації у часників.

11:45 - відкриття з магань

12:00 - Старт дитячого дуатлону і забігу «Слобожанська миля»

13:30 - Старт ХС-дуатлону, естафетних команд.

15:40 - Нагородження переможців.

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ.

7.1 Ко жен учасник дуатлону на фініші отримує пам'ятний подарунок з логотипом дуат лону, харчування, воду.

Учасники забігу «Слобо жанська миля» на фініші отримують солодкий приз.

7.2 Переможці змагань в кожній групі визначаються за найменшим часом, за траченим на подолання всієї дистанції.

7.3 Пам 'ятними призами нагороджуються учасники посіли 1-3 місця в вікових групах у дітей (хлопчики/дівчата), в вікових групах у дорослих (чоловіки/жінки), в естафетній гонці.

7.4 Спецпризами нагороджують ся наймолодший і найстарший учасники дуатлону.

 

8. ФІНАНСУВАННЯ.

8.1 Фінансування зм агань здійснюється шляхом кооперування коштів КУ Біляївський ЦФЗН «Спорт дл я всіх», ССК «Стаєр-Атлон», спонсорів та благодійних стартових внесків.

8.2 Всі витрати по харчуванню та розміщення спорт сменів несуть організації, що відряджають або самі спортсмени.

 

9. РЕЄСТРАЦІЯ І СТАРТОВИЙ ВНЕСОК.

9.1 Попередня реєстрація на дуатлон здійснюється через форму сайту. Видача номерів учасник ів та дореєстрація буде здійснюватися в день старту з 10.30 години на стаді оні селища  Біляївка і закінчиться за 10 хвилин до старту.

Стартовий внесок для тих хто подав заявку на участь через форм у реєстрації на сайті (до 17.06.2021 р):

- для індивідуальних учасників - 50 грн.

- для еста фетних команд - 100 грн. Реєстрація ес тафети ТУТ

Стартовий внесок при реєстра ції в день старту збільшується вдвічі

Учасники дитячого дуатлону (Kids duathlon 2-1 0-2) звільняються від стартового внеску.

< img alt="alt" src="images/knopka-300x84.jpg" style="width: 300px; height: 8 4px;" />

10. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДУАТЛОНУ.

10.1 Змагання відбудуться в будь-яку погоду.

10.2 Учасники дуатлону долають дистанції з послідовною зміною е тапів.

10.3 Маршрут кожного етапу відзначений на карті-схемі, яка буде вивішена в день старту на інформаційній дошці Оргк омітету. Додатково траса дуатлону буде розмічена маркувальними стрічками і покажчиками.

10.4 Старт, зміна етапів і фініш гонки знаходиться в одній точці - на стадіоні п.Беляевка.

10.5 Учасникам гонки необхідно дотримуватися всіх вказівок судд івської бригади і контролерів на дистанції, Правил дорожнього руху. Недотри мання цієї умови веде до автоматичної дискваліфікації учасника.

10.6 На всьому протязі гонки на учасників повинні бути на діті номери, які видаються перед стартом. На бігових етапах номер повинен з находитися - спереду, поверх одягу учасника; на велосипедному етапі - ззаду , поверх одягу учасника.

10.7 Перед постановко ю в транзитну зону велосипедів судді перевірять справність гальм, основних систем велосипеду.

 

11. БЕЗПЕКА УЧАСНИ КІВ ПЕРЕГОНИ.

11.1 Участь в дуатлоні є потенці йно травмоопасним.

11.2 Учасник допускається д о старту при наявності особистого підпису в картці учасника підтверджує, що він ознайомлений з цим Положенням і несе персональну відповідальність за с воє здоров'я, за свою підготовку до змагань і не має медичних протипоказань . Неповнолітні учасники допускаються до старту тільки з письмової згоди одн ого з батьків, або офіційного опікуна, який буде особисто присутнім під час змагань.

11.3 Щоб уникнути випадків травматиз му учасники повинні в обов'язковому порядку дотримуватися вказівок суддів і контролерів на дистанції, дотримуватися Правил дорожнього руху, задля влас ної безпеки мати велошолом.

Організатори та Партнери

alt

alt< /p>

alt

alt

CONTACT:0501920519 DTSTAMP:20211208T042401Z DTSTART:20210620T090000Z DTEND:20210620T205959Z SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR