BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 1.5 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:323bf075c61ca019f1e5f7a211f61189 CATEGORIES:Дуатлон SUMMARY:Слобожанський дуатлон "Біляївка" 2021 LOCATION: DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: \n ПОЛОЖЕННЯ\n про проведення 17-го Слобожанського дуатлону «Біляївка» та забігу «Слобожанська миля».\n\n\n 1. Мета та завдання.\n\n\n 1.1 Пропаганда і популяризація здорового і активного способу життя, залучення трудящих, м олоді, дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, активного с пособу життя.\n\n\n 1.2 Популяризація дуатлону, як засобу комплексного фізи чного виховання і розвитку.\n\n\n 1.3 Виявлення найсильніших дуатлетів Харк івського регіону, підвищення спортивної майстерності кращих атлетів.\n\n\n  \n\n\n 2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.\n\n\n 2.1 Дуатлон відбудеться 20 червня 2021 року в селищі Біляївка Лозівського району Харківської області.\n\n\n 2 .2 Початок змагань о 12.00 годині на стадіоні в сел. Біляївка.\n\n\n 2.3 Тр аса змагань проходить вулицями сел. Біляївка, с. Суданка, с. Петрівка.\n\n\ n  \n\n\n 3. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ.\n\n\n 3.1 Організатор змагань комунальна установа Біляївський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в партнерстві зі Слобожанським спортклубом «Стаєр-Атлон», за підтримки спонс орів.\n\n\n 3.2 Проведення змагань покладається на Оргкомітет та Суддівську колегію, затверджену КУ БЦФЗН «Спорт для всіх» та ССК «Стаєр-Атлон».\n\n\n 3.3 Підготовку траси і організацію змагань здійснює Оргкомітет змагань. Го лова Оргкомітету - Панов Є.О\n\n\n 3.4 Головний суддя змагань - Лишенко О.О .\n\n\n  \n\n\n 4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.\n\n\n 4.1 До участі запрошуються всі б ажаючі (чоловіки і жінки, діти), здатні за станом здоров'я подолати дистанц ію і не мають від лікарів протипоказань до фізичних навантажень.\n\n\n 4.2 Попередня реєстрація на дуатлон здійснюється через форму сайту. Видача номе рів учасників та дореєстрація буде здійснюватися в день старту з 10.30 годи ни на стадіоні селища  Біляївка.\n\n\n  \n\n\n 5. ДИСТАНЦІЇ І ВІКОВІ ГРУПИ. \n\n\n 5.1 Змагання є особистими і проводяться на дистанціях:\n\n\n Забіг « Слобожанська миля»:\n\n\n - всі бажаючі (без визначення переможців) - 1750 метрів.\n\n\n Дитячий дуатлон (Kids duathlon)(хлопчики, дівчатка):\n\n\n - вікові групи до 12 років, 13-15 років: 2 км біг + 10 км велогонка + 2 км бі г.\n\n\n Крос-кантрі дуатлон (ХС-duathlon) (чоловіки, жінки)\n\n\n - вікові групи 16 - 34 років, 35 + років: 6 км крос + 20 км велокрос + 2 км біг.\n\ n\n Естафетна крос-кантрі гонка (Relay duathlon)\n\n\n - змішані команди з двох учасників. Долають дистанцію ХС-дуатлону по черзі.\n\n\n  \n\n\n 6. ПР ОГРАМА ЗМАГАНЬ.\n\n\n 10:30 - Початок реєстрації учасників.\n\n\n 11:45 - в ідкриття змагань\n\n\n 12:00 - Старт дитячого дуатлону і забігу «Слобожансь ка миля»\n\n\n 13:30 - Старт ХС-дуатлону, естафетних команд.\n\n\n 15:40 - Нагородження переможців.\n\n\n  \n\n\n 7. НАГОРОДЖЕННЯ.\n\n\n 7.1 Кожен уча сник дуатлону на фініші отримує пам'ятний подарунок з логотипом дуатлону, х арчування, воду.\n\n\n Учасники забігу «Слобожанська миля» на фініші отриму ють солодкий приз.\n\n\n 7.2 Переможці змагань в кожній групі визначаються за найменшим часом, затраченим на подолання всієї дистанції.\n\n\n 7.3 Пам' ятними призами нагороджуються учасники посіли 1-3 місця в вікових групах у дітей (хлопчики/дівчата), в вікових групах у дорослих (чоловіки/жінки), в е стафетній гонці.\n\n\n 7.4 Спецпризами нагороджуються наймолодший і найстар ший учасники дуатлону.\n\n\n  \n\n\n 8. ФІНАНСУВАННЯ.\n\n\n 8.1 Фінансуванн я змагань здійснюється шляхом кооперування коштів КУ Біляївський ЦФЗН «Спор т для всіх», ССК «Стаєр-Атлон», спонсорів та благодійних стартових внесків. \n\n\n 8.2 Всі витрати по харчуванню та розміщення спортсменів несуть орган ізації, що відряджають або самі спортсмени.\n\n\n  \n\n\n 9. РЕЄСТРАЦІЯ І С ТАРТОВИЙ ВНЕСОК.\n\n\n 9.1 Попередня реєстрація на дуатлон здійснюється чер ез форму сайту. Видача номерів учасників та дореєстрація буде здійснюватися в день старту з 10.30 години на стадіоні селища  Біляївка і закінчиться за 10 хвилин до старту.\n\n\n Стартовий внесок для тих хто подав заявку на уч асть через форму реєстрації на сайті (до 17.06.2021 р):\n\n\n - для індивід уальних учасників - 50 грн.\n\n\n - для естафетних команд - 100 грн. Реєстр ація естафети ТУТ\n\n\n Стартовий внесок при реєстрації в день старту збіль шується вдвічі\n\n\n Учасники дитячого дуатлону (Kids duathlon 2-10-2) звіл ьняються від стартового внеску.\n \n\n\n 10. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДУАТЛОНУ.\n\n \n 10.1 Змагання відбудуться в будь-яку погоду.\n\n\n 10.2 Учасники дуатлон у долають дистанції з послідовною зміною етапів.\n\n\n 10.3 Маршрут кожного етапу відзначений на карті-схемі, яка буде вивішена в день старту на інфор маційній дошці Оргкомітету. Додатково траса дуатлону буде розмічена маркува льними стрічками і покажчиками.\n\n\n 10.4 Старт, зміна етапів і фініш гонк и знаходиться в одній точці - на стадіоні п.Беляевка.\n\n\n 10.5 Учасникам гонки необхідно дотримуватися всіх вказівок суддівської бригади і контролер ів на дистанції, Правил дорожнього руху. Недотримання цієї умови веде до ав томатичної дискваліфікації учасника.\n\n\n 10.6 На всьому протязі гонки на учасників повинні бути надіті номери, які видаються перед стартом. На бігов их етапах номер повинен знаходитися - спереду, поверх одягу учасника; на ве лосипедному етапі - ззаду, поверх одягу учасника.\n\n\n 10.7 Перед постанов кою в транзитну зону велосипедів судді перевірять справність гальм, основни х систем велосипеду.\n\n\n  \n\n\n 11. БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ПЕРЕГОНИ.\n\n\n 11 .1 Участь в дуатлоні є потенційно травмоопасним.\n\n\n 11.2 Учасник допуска ється до старту при наявності особистого підпису в картці учасника підтверд жує, що він ознайомлений з цим Положенням і несе персональну відповідальніс ть за своє здоров'я, за свою підготовку до змагань і не має медичних протип оказань. Неповнолітні учасники допускаються до старту тільки з письмової зг оди одного з батьків, або офіційного опікуна, який буде особисто присутнім під час змагань.\n\n\n 11.3 Щоб уникнути випадків травматизму учасники пови нні в обов'язковому порядку дотримуватися вказівок суддів і контролерів на дистанції, дотримуватися Правил дорожнього руху, задля власної безпеки мати велошолом.\n Організатори та Партнери\n \n \n \n \n CONTACT:0501920519 DTSTAMP:20211208T024603Z DTSTART:20210620T090000Z DTEND:20210620T205959Z SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR