BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 1.5 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:e3c704da0d8e03e8ef1f0f33eeae8301 CATEGORIES:Бег SUMMARY:Popilna trail 2021 LOCATION: DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:

alt

Положення

про проведення легкоатлетичного трейлового забігу  Попільна тр ейл (Popilna Trail), присвяченого пам’яті загиблих у Другій сві товій війні та 76й річниці свята Перемоги

 

1. МЕТА та ЗАВДАННЯ.

Змагання про водиться з метою популяризації та пропаганди бігу в природних умовах на від критій місцевості, а також:

1.1. Популяризації та пропаг анди здорового способу життя

1.2. Розвитку масового с порту і туризму у Біляївській сільській громаді

1.3. Створення умов для проявів спортивних здібностей населення

1.4. Активне знайомство з місцевістю в районі витоків р ічки Попільна

1.5. Підвищення екологічної свід омості та відповідального ставлення до навколишнього середовища

1.6. Залучення до культури бігу різних вікових категорій населення.

 

2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.

Місце: Харківська область, Лозівський район, селище Біляївка

Дата: 9 травня 2021 ро ку

Місце старту та фінішу: двір Біляї вського НВК.

Траса трейлу проходить по сел. Бі ляївка, с.Петрівка, с.Суданка

 

3. ОРГА НІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ.

3.1 Змагання проводяться Біл яївським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у партнерств і зі Слобожанським спортклубом «Стаєр-Атлон», за підтримки спонсорів.

3.2 Проведення змагань покладається на Оргкомітет т а Суддівську колегію, затверджену КУ БЦФЗН «Спорт для всіх» та ССК «Стаєр-А тлон».

3.3 Підготовку траси і організацію змаг ань здійснює Оргкомітет змагань. Голова Оргкомітету - Панов Є.О.

3.4 Головний суддя змагань - Лишенко О.О.< /p>

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.

4 .1 До участі запрошуються всі бажаючі (чоловіки і жінки, діти), які здатні за станом здоров'я подолати дистанцію і не мають від лікарів протипоказань до фізичних навантажень.

4.2 На момент старту учаснику забігу дистанції  “Popilna trail ” повинно виповнитися щонайменше 15 років.

До участі у забігу “Bilyivka Fun Run ” допускаються діти віком з 10 років. Для учасників у цьому забігу ОБОВ’ЯЗК ОВОЮ УМОВОЮ є згода батьків, або їх законних представників на участь неповн олітнього учасника в змаганнях.

4.3 Реєстрація та видача номерів учасників буде здійснюватися в день старту з 10.30 год у дворі Біляївського ліцею.

 

5. ДИСТАНЦ ІЇ.

5.1 Змагання є особистими і проводяться на дистанціях:

- 12 км - “Popilna trail 12”. Кросовий забіг повз 4 витоки р.Попільна. Контрольний час 2 го дини

alt
 < /span>

- 6 км - “Popilna trail 6”. Кросовий забіг повз 2 витоки р.Попільна. Контрольний час 1 година

alt

- 2 км - “Bilyivka Fun Run”. Забіг вулицями селища Біляївка . Контрольний час 30 хв

 

6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.

10:30 -11:40 - Реєстрації учасників, видача номерів.

11:45 - Відкриття змагань

12:00 - Ста рт забігу "Bilyaivka Fun Run" 

12:30 - Старт з абігів “Popilna trail”

< span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">14:30 - Нагородження пе реможців.

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ.

7.1 Кожен учасник забігу на фініші отримує харчування, в оду.

7.2 В забігі “Bilyivka Fun Run” переможці та призери не визначаються.

7.3 Абсолютні пер еможці та призери забігів «Popilnatrail» визначаються за найменшим часом, з атраченим на подолання дистанції.

7.4 Пам'ятни ми дипломами нагороджуються учасники обох дистанцій «Popilna trail», які по сіли 1-3 місця, у чоловіків і жінок.

 

8. ФІНАНСУВАННЯ.

8.1 Фінансування змагань здій снюється шляхом кооперування коштів КУ БЦФЗН «Спорт для всіх», Слобожансько го СК «Стаєр-Атлон», спонсорів та інших надходжень.

8.2 Всі витрати по харчуванню та розміщення спортсменів несуть органі зації, що відряджають або самі спортсмени.

 

9. РЕЄСТРАЦІЯ І СТАРТОВИЙ ВНЕСОК.

9.1 Ре єстрація та видача стартових номерів буде проводиться на місці проведення з аходу з 10:30 і закінчиться за 10 хвилин до старту.

Благодійний стартовий внесок, для учасник ів забігів «Popilna trail» які заповнили анкету попередньо ї реєстрації (до 7 травня) - 50 грн.

У день старту стартовий внесок збільшується на +30 грн

Учасники за бігу “Bilyivka Fun Run” та діти до 16 років звільняються від стартового внеску.

До склад у стартового пакету “Popilna trail” входить:

- рюкзачок з логотипом трей лу

- стартовий ном ер

- вода та харчу вання на фініші

- хронометраж в фінішному протоколі

- фотографії з забігу.

 

До складу стартового пакету “Bilyi vka Fun Run” входить:

- стартовий номер

- вода та харчування після забігу

- фотографії з забігу

alt

10. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ.

< span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">10.1 Змагання відбудуть ся в будь-яку погоду.

10.2 Траса маркується фа рбою, стрічкою. Про особливості маркування траси учасникам буде розказано н а передстартовому брифінгу. Мапа всіх трас буде вивішено у стартовому місте чку.

10.3 Стартовий номер повинен бути закріпл ений на верхньому одязі таким чином, щоб його було видно повністю.

10.4 Учасникам гонки необхідно дотримуватися всіх вказ івок суддівської бригади і контролерів на дистанції, Правил дорожнього руху . Недотримання цієї умови веде до автоматичної дискваліфікації учасника.

10.5 Учасники не заперечують, що їх особисті дан і (прізвище, ім'я, дата народження та стать)

б удуть публічно оприлюднені в переліках учасників та в протоколах з результа тами, а

фото та відеоматеріали з їх зображення ми можуть бути використані організаторами для

поширення інформації про змагання в будь-яких ЗМІ.

 

11. БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ.

11.1 Учас ть в заході є потенційно травмонебезпечним.

11 .2 Учасник допускається до старту при наявності особистого підпису в карткі учасника яка підтверджує, що він ознайомлений з цим Положенням і несе перс ональну відповідальність за своє здоров'я, за свою підготовку до змагань і не має медичних протипоказань. Неповнолітні учасники допускаються до старту тільки з письмової згоди одного з батьків, або офіційного опікуна, який бу де особисто присутнім під час змагань.

11.3 Що б уникнути випадків травматизму учасники повинні в обов'язковому порядку до тримуватися вказівок суддів і контролерів на дистанції, дотримуватися Прави л дорожнього руху.

11.4 Кожен учасник заходу з обов'язаний дотримуватися карантинних вимог, що будуть актуальні на дату пр оведення заходу.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

DTSTAMP:20220817T111505Z DTSTART:20210509T073000Z DTEND:20210509T113000Z SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR