BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 1.5 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:55ae67ed8474e48a050b8f0569c9b28b CATEGORIES:Триатлон SUMMARY:Тріатлон Слов'янська Хвиля 2021 LOCATION:м.Переяслав, Київська область DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:

alt

РЕГЛАМЕНТ

тріатлону Слов'янська Хвиля

Правила реєстрації відображаються на сторінці РЕЄСТРАЦІЯ

Правила змагань відповідають регламе нту ITU (Міжнародного союзу триатлону) і «Правил змагань для тріатлону на довгі дистанції», затверджени ми Федерацією триатлону України від 10.09.2006 р

З Правилами змагань можна ознайомитися на вкладці ПРАВИЛА

 

МЕТА

Головною метою проведен ня змагання є популяризація спорту взагалі та тріатлону зокрема, а також зд орового способу життя серед жителів України та міста Переяслав, залучення д о спорту широких мас населення.

 

ОРГАНІЗАТОРИ

Загальне керівництво підготовкою та проведенням зм агань здійснює Оргкомітет тріатлону СХ, за сприяння Переяславської міської громади

 

ПРАВО УЧАСТІ

До участі в змаганнях запрошуються всі бажаючі: любителі та спортсмени вік ом 18-69 років, готові за станом здоров'я та фізичної підготовки подолати д истанцію і виконали наступні вимоги:

• всі учасники, за винятком плавців в естафеті, на день старту повин ні мати мінімальний вік 18 років.

Плавці в естафеті повинні бути віком не менше 16 років.

• завершили свою реєстрацію та оплатили старт овий внесок в термін, зазначений в Правилах реєстрації

• пред'явили організаторам медичну довідку про ста н здоров'я, видану лікарем або діючий поліс медичного страхування, що покри ває витрати на лікування, в разі отримання травми під час гонки.

• підписали Угоди «Виключення відповідал ьності» в офісі змагань напередодні старту

 

ДАТА ЗМАГАНЬ

Субота, 5 червня 2021 року

 

МІСЦЕ ПРОВЕ ДЕННЯ

Україна, Київсь ка область, м Переяслав та його околиці.

Зі схемою траси можна ознайомитися на вкладці КАРТА ТРАСИ

 

ПРОГР АМА ТРІАТЛОНУ

- ІНДИВ ІДУАЛЬНА ГОНКА на дистанції: 1,9 км плавання, 90 км велогонка, 21,1 км біг,

- ЕСТАФЕТНА ГОНКА на дистанці ї: 1,9 км плавання, 90 км велогонка, 21,1 км біг.

Естафетна команда складається з 2-3 учасників, які окре мо долають етапи: (плавання, велогонку, біг)

 

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИК ІВ

ІНДИВІДУАЛЬНА ГОНК А: 100 осіб

ЕСТАФЕТИ: 20 коман д (тобто 60 учасників)

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЧАС НА ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

Старт о 9-00 год (район Міськог о пляжу)

Закриття траси о 17-0 0 годині.

Ліміт часу:

Плавання - 1:30 год

< p font-size:="font-size:" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; m argin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "> Плавання + велогонка - 5:30 год

Ліміт часу на проходження всієї дистанції - 8: 00 годин

Невиконання контрольн ого часу призведе до негайної дискваліфікації і припинення участі.

 

ВІКОВІ ГРУПИ та НАГОРОДЖЕННЯ

Нагородження проводиться в наступних категоріях і групах:

- індивідуальна гонка

- естафетна гонка

- клубна першість

Індиві дуальна гонка *

Ч ОЛОВІКИ / ЖІНКИ

30-34 < td style="box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"> + < /tr>
 
місце Абсолют 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69
1 + + + + + + + +
2 + + + + + < span style="box-sizing: border-box;">+ + +
3 + + + + + + + +< /span>
4  
5 +

 

ЕСТАФЕТА

 
місце ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ МІКСТ
1 + +< /span> +
2 + + +
3 + + < span style="box-sizing: border-box;">+

 

* примітки

• Вік учасника визначається за роком народження

• При попаданні учасників вікових груп в нагоро дну сітку в абсолютній категорії, в своїй віковій категорії вони не нагород жуються.

 

Клубна першість< /p>

При підведенні підсумків, в залік йдуть 3 кр ащі результати в індивідуальній гонці, від кожного заявленого клубу.

Переможці та призери в усіх зазначен их групах і категоріях нагороджуються пам'ятними призами.

 

РОЗКЛАД

Програма заходу опублікована на вкладці ГІД УЧАСНИКА< /a>

 

СУДДІВСТВО та АПЕЛЯЦІЙНЕ ЖЮРІ

Хронометраж змагань буде проводитися Суддівською бригадою. Ре зультати гонки будуть доступні відразу по закінченню змагань.

Суддівську колегію формують представники Фе дерації триатлону України та Оргкомітету тріатлону СХ.

Апеляційне жюрі буде приймати протести відразу піс ля гонки і буде сформовано з команди організаторів, представників Федерації триатлону України, Головного судді.

Склад комісії і жюрі будуть озвучені на передстартовому брифінгу.

DTSTAMP:20221207T175111Z DTSTART:20210605T050000Z DTEND:20210605T140000Z SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR